Revolutionen är här!

Celsicom Easy Connect är vår nya lösning för fjärrövervakning av temp, fukt, CO2, radon, tryck, betonghållfasthet m.m.
Varje trådlös batteridriven sensor är direktuppkopplad till "molnet", ingen basstation eller gateway behövs längre! Kommunikationen sker via NB-IoT, en del av det ordinarie mobilnätet, men har en täckning som är betydligt bättre än en vanlig mobiltelefon.

All information om det nya konceptet har vi samlat på denna sida: https://celsicom-easyconnect.com/

Nedan information om Celsicom Connect-systemet med basstation

Basstationen CC202

Unika funktioner och fördelar
  • Enkel och snabb installation
  • Uttag för USB-modem för mobilt nätverk M2M via 2/3/4G som ger funktion även om ett vanligt bredbandsuttag inte finns tillgänglig där CC202 behöver placeras.
  • Automatisk omstartsfunktion av hela basstationen och dess tillbehör om nätverksproblem eller andra driftsstörningar detekteras.
  • Avancerade självövervakningsfunktioner (watchdog) ger stabil och säker drift. Du slipper t.ex. att basstationen "hänger sig" ute på fältet.
  • Automatisk uppdateringskontroll meddelar användaren så fort ny programvara till CC202 finns tillgänglig. Uppdateringen sker automatiskt om man vill, eller manuellt genom ett enda klick i gränssnittet Celsiview. Denna video visar hur Celsiview fungerar.
  • CC202 hanterar både trådbundna och trådlösa givare.
  • Upp till ett 100-tal mätpunkter/sensorer kan anslutas per CC202.
  • Utvecklad av Celsicom AB
  • Tillverkas i Sverige

Trådlösa givare

Hösten 2016 släpptes en helt ny egenutvecklad serie av trådlösa givare med en räckvidd på hela 700m1 och med en batteritid på mellan tre och tio år.2 Den låga sändningsfrekvensen hos givarna gör att genomträngningsförmågan i material såsom trä, sten och betong är mycket god. Signalen försämras inte lika mycket som hos många andra liknande system/givare på marknaden.

Givarna är kanaloberoende vilket innebär att inga kanaler behövs ställas in på givaren, det gör att många givare kan vara igång samtidigt utan att störa varandra. Alla givare har ett fast ID/serienummer, och de drivs av 2 st vanliga 1,5V AA-batterier.

Sändningsintervallet är ställbart mellan 2-60 minuter och möjligheten finns att ställa sändaren i givaren i två effektlägen. På så sätt kan man optimera batterilivslängden efter förhållandet på installationsplatsen.

Modell T501 finns med 2m eller 6m längd på sensorkabeln, och TH501 med 0,4m eller 2m längd.

Hösten 2017 släpptes nya A501, en trådlös analogingång. A501 kan användas för att trådlöst mäta t.ex. CO2, radon eller tryck.

Vintern 2017/2018 kom nya unika fuktkvotsgivaren MC501.

NYHET! Vintern 2019/2020 lanserade vi en ny givare, TC503T, anpassad för byggarbetsplatser och fjärrövervakning av betongtemperaturen. Med denna givare kan även betongens hållfasthetstillväxt följas i realtid, var och när du vill. Läs mer här.

Alla givare är utvecklade från grunden av Celsicom AB och tillverkas i Sverige.
 

Modell Kanaler Display Temperatur Fukt Ånghalt & daggpunkt Mätområde Max avvikelse Upplösning IP-klass
T500 Auto Nej Intern - - -30 till +60ºC ± 0,5ºC 0,01°C 54
TH500 Auto Nej Intern Intern Ja -30 till +60ºC
0 till 100% RF
± 0,5ºC (0-60°C)
± 3%RF (20-80%RF)
0,1°C, 0,1% RF 33
T501 Auto Nej Extern, 2m eller 6m kabel - - -30 till +90ºC ± 0,5ºC 0,01°C 54
TH501 Auto Nej Extern, 0,4m eller 2m kabel Extern, 0,4m eller 2m kabel Ja -30 till +70ºC
0 till 100% RF
± 0,5ºC (0-60°C)
± 3%RF (20-80%RF)3
0,1°C, 0,1% RF 54
TC502T Auto Nej 2 st, via termoelement- tråd typ T - - -200°C till +400°C ± 0,5ºC 4 0,01°C 54
TC503T Auto Nej 3 st, 2 st via termoelement- tråd typ T + 1 st intern temp. - - -200°C till +400°C ± 0,5ºC 4 0,01°C 54
A501 Auto Nej - - - 0-10V, 1-10V, 4-20mA - 15 bitar 33
MC501 Auto Nej Intern Fuktkvot, extern prob - -20°C till +60°C, 7,9% till 27% fuktkvot (fur) ±0,5°C, ±0,2% fuktkvot (inom 8-22% fuktkvot) 0,1% fuktkvot, 0,1°C 43

1/ Vid fri sikt mellan givare och basstation.
2/ Varierar beroende på sändningsintervall och uteffekt.
3/ För bättre noggrannhet och bättre noggrannhet inom ett bredare område används den unika kalibreringstjänsten Celsical. Mer information längre ner på denna sida.
4/ Mätosäkerhet instrument, utan givare.

Trådbunden temperaturgivare

Celsicom 1-wire högkvalitativa temperaturgivare finns med olika val av kabellängd.

Givarna kopplas direkt in i ett uttag på baksidan av basstationen med en RJ11-kontakt.

Upp till 50 givare kan kopplas in i samma uttag via förgreningar, med en total kabellängd på upp till ca 80 meter.

Mätområde: -30oC till +90oC
Max avvikelse: ± 0,5oC1
IP-klass: 68

1/ Inom -10°C till +85°C

Trådbunden temperatur- och fuktgivare

Nyligen släpptes vår senaste givare för fukt och temperatur, WTH200. Den lämpar sig utmärkt vid mätning av temperatur och fukt i konstruktioner av olika slag, t.ex. i betong eller trä.

Upp till 20 st WTH200 kan enkelt anslutas till varje CC202 basstation via förgreningskontakter.

Temperatur
Mätområde: -30°C till +70°C
Max avvikelse: ± 0,5°C1

Fukt
Mätområde: 0-100% RH
Max avvikelse: ± 3% RH2

1/ Inom 0-60°C
2/ Inom 20-80% RH. För bättre noggrannhet och bättre noggrannhet inom ett bredare område används den unika kalibreringstjänsten Celsical. Mer information längre ner på denna sida.

 

Adapterenheter

Adaptrarna ansluts snabbt och enkelt till vår 1-wireingång (BUS) på basstationen. Kabellängder upp till ca 80 meter kan användas, och flera adaptrar kan anslutas till en och samma ingång via förgreningar.

WTC202 • Adapter för termoelement typ K
Ingångar för två termoelement. Behöver man fler ingångar kan flera WTC202 enkelt kopplas ihop.

WIO102 • Generell ingångs- och utgångsadapter
Denna adapter har två galvaniskt skilda ingångar plus två reläutgångar. Ingångarna kan bl.a. användas till att detektera summalarm eller andra på/av-funktioner.
Utgångarna kan användas till att på distans styra t.ex. ett eluttag eller annan utrustning av och på.
 
WAD201 • Analogadapter
Detta är en analogadapter som används till att mäta alla givare med analogutgångar, t.ex. 0-5V, 0-10V, 1-10V, 0-20mA eller 4-20mA. Genom denna adapter kan alltså en mängd olika givare anslutas, som t.ex. mätare för radon, CO2, tryck, flöde m.m.

OWC102 • Pulsräknare
Adaptern OWC102 kan du t.ex. koppla till en S0-utgång på en elmätare och genom det mäta och logga energiförbrukning, både momentant och ackumulerat.

Mät- och noterings-app för Androidenheter

Med vår nya app Celsipad kan du använda en bluetooth-kopplad termometer för att få in mätvärden direkt till vår molntjänst Celsiview. Till mätvärdet kan också egna texter anges. Det är också möjligt att bara skicka in anteckningar (utan mätvärde) digitalt till molntjänsten.

Mätvärden kan också anges manuellt i appen vilket innebär att valfri termometer kan användas.

Celsipad lämpar sig väl för t.ex. varumottagningar eller egenkontroller i livsmedelsbutiker, storkök, restauranger o.dyl. 

Appen är kostnadsfri och laddas ner på Google Play. Sök efter "Celsipad".

För att använda appen behövs någon av våra molntjänster. Kontakta vår distributör Nordtec Instrument för mer information.

Monterings-kit för givare

De trådlösa radiogivarna monteras med hjälp av skruv eller spik på ytan där man vill ha givaren. Finns ingen möjlighet att fästa en spik eller en skruv, på t.ex. en kylrumsvägg, så används något av våra magnetiska monterings-kit.

Vi har två olika kit, beroende på vilken givare som ska monteras. Kontakta din återförsäljare för mer information.
Paketet kan med fördel även användas för att fästa andra tillbehör.
 

Extern antenn EA100

Med en extern inom- och utomhusantenn till basstationen CC202 kan du i många fall förbättra mottagningen av dina trådlösa radiogivare. Kabel och väggfäste ingår.

Vår molntjänst

Till höger ser du hur vår startsida i den mobilanpassade webbsidan ser ut i en smartphone (iPhone). Givetvis fungerar det lika bra med en Androidbaserad telefon. Vårt gränssnitt/molntjänst går under namnet Celsiview. Du loggar in via menyn överst här på vår hemsida, eller med direktlänken celsiview.se som tar dig till vår krypterade inloggningssida. Denna video visar hur Celsiview fungerar.

På varje rad ser du namnet på varje plats du vill bevaka, och med aktuellt värde. Skulle något värde passerat det du ställt in så blir just den raden markerad i rött, och du ser direkt om något är fel. Längre ner på denna sida kan du läsa om hur larmen fungerar.


Genom att klicka på varje rad direkt i mobilen så kan du ställa in alla dina gränsvärden, och även se hur bra signal du har från dina trådlösa sensorer.

Även historik i form av diagram kan nås genom ett klick på den raden du vill veta mer om. Vi lagrar dina mätdata upp till 24 mån.*

Fördelen med en mobilanpassad webbsida gentemot en app är att du t.ex. slipper att uppdatera appen hela tiden, med vår sida får du automatiskt den senaste versionen utan att behöva tänka.

Vill du ha alla mätdata in i annat system/gränssnitt så är det också möljigt via vår API-integration. Kontakta oss för mer information om den funktionen.

Testa gärna direkt hur vårt system fungerar i din mobil eller i din dator.

*/ Styrs av vald molntjänst

Unikt kalibreringskoncept

Vår helt unika tjänst för kalibrering CelsiCal innebär att du alltid har exakt rätt mätvärden i din applikation. Glöm Excel-ark och manuella justeringar med papper och penna!

När givaren är kalibrerad hos vår distributör Nordtec Instrument AB så anges justeringsvärden och justeringspunkter i en databas. Dessa justeringsvärden är sedan kopplad till varje givares unika serienummer.

När du som användare sedan ansluter din givare till vår basstation så hämtar basstationen automatiskt justeringskurvan till just den unika givaren du anslutit, och mätvärdena som sedan presenteras stämmer exakt. Inga manuella omräkningar behöver göras, utan det värde som presenteras är justerat och klart.

Givarna kan anslutas till vilken CC202 basstation som helst, och ingen anpassning/inställning mellan basstation och givare behöver göras då allt är helt automatiserat.

Tjänsten fungerar i dagsläget tillsammans med våra trådbundna 1-wiregivare för temp/fukt och den nya serien av trådlösa givare som släpptes hösten 2016.

Historik


Du kan snabbt ta fram diagram (PDF/JPG), Excel- och CSV-filer över bl.a. temperatur- eller luftfuktighetshistoriken för de senaste 24 månaderna*. Upp till åtta olika kurvor och upp till tre olika storheter kan samtidigt visas i diagrammet.*

Man kan enkelt också skriva ut eller mejla diagrammet eller filen.


Diagrammet kan även enkelt anpassas för att visa detaljerna för just den period du önskar se.

Bilden till höger visar ett exempel, klicka på den för att se den i ett större format.

*/ Styrs av vald molntjänst.


Det går även att skriva ut historik på en enskild mätplats, då med extra möjligheter att visa exakt var mätdatan är hämtad ifrån, t.ex. kommun/ort, adress och exakt mätplats som bilden till höger visar.


Historiken på en plats kan även fås i form av en PDF, JPG, Excel- eller CSV-fil.

Bilden till höger visar ett exempel, klicka på den för att se den i ett större format.


Grafisk historik är mycket användbar i många sammanhang. Arbetar man t.ex. med fuktutredningar kan vår historik visa ånghalten i olika miljöer, där man kan lägga mätkurvorna ovanpå varandra för att bl.a. få en snabb överblick av fukttillskottet.

Bilden till höger visar ett exempel, klicka på den för att se den i ett större format.

Larm

Till höger visas ett expempel på ett larm från ett kylrum ser ut i en smartphone, där temperaturen stigit över det av användaren inställda gränsvärdet.

Den vänstra bilden av de tre visar huvudsidan med dess kopplade sensorer, där en röd rad indikerar ett larm.

Bilden i mitten visar sedan hur det ser ut när man klickat på raden "Kylrum 1 temp" och detaljsidan för just denna sensor visas. Där man ser exakt vad som larmat.

Längst till höger visas det mejl som skickats till användaren.

Klicka på bilden för en förstoring.

Priser och färdiga paket

Priser på produkter och kompletta paket finns på denna produktsida hos vår distributör Nordtec Instrument AB.

Produktblad / Broschyrer

Klicka på den broschyr eller produktblad du vill ladda ner här nedanför. PDF-filen öppnas i ett nytt fönster/ny flik i din webbläsare.
Får du en säkerhetsvarning i webbläsaren så är det bara att klicka ok och godkänna nedladdningen.