"Simplicity is the ultimate form of sophistication"
- Leonardo da Vinci

Celsicom AB startades våren 2012 av Stefan Carlsson, Per-Ola Stenborg och Torbjörn Andersson. Vi som driver företaget har var och en av oss över 25 års erfarenhet av elektronik i alla dess former och vi har även en omfattande erfarenhet gällande utveckling och kundanpassning av olika former av mjukvaru- och hårdvarusystem.

Vi har sedan starten arbetat mot målet att skapa en så flexibel och lättanvänd
produkt som möjligt. Produkten och tjänsten ska förenkla vardagen för användaren, förebygga problem och därmed spara pengar i verksamheten.

Med detta mål i sikte skapades Celsicom Connect, en mulitfunktionsenhen för insamling och presentation av mätdata från trådbundna och trådlösa sensorer. Därefter har vi även utvecklat och producerat egenutvecklade givare/sensorer, både trådlösa och trådbundna.

Verksamheten inom Celsicom AB är placerad på två orter i Halland. Slutmontering/test och marknadsbearbetning sker i Varberg och mjuk-/hårdvarvaruutvecklingen finns i Halmstad.

Delar av namnet Celsicom har vi hämtat från svensken Anders Celsius som på 1700-talet uppfann Celsiusskalan, den hundragradiga temperaturskalan.

2014 togs ett viktigt strategiskt beslut när vi överlämnade den nordiska distributionen, och samtidigt inledde ett tätt samarbete med Nordtec Instrument AB i Göteborg, ett företag med en lång erfarenhet av professionell mätutrustning. Samarbetet stärker vår position på marknaden och ger oss dessutom stora möjligheter att snabbt kunna utveckla nya efterfrågade produkter och tjänster. Nordtec Instrument har också säljteam, supportavdelning och en fullt utrustad kalibreringsavdelning som kan hantera en stor bredd av givare/sensorer.

Celsicoms produkter & tjänster ska alltid uppfylla dessa villkor:

 Enkel att installera
 Enkel att använda
Stabil och pålitlig funktionVäkommen till vår värld!

Stefan Carlsson
VD • Celsicom AB

Presslänkar och filer